ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 096-519-4645:: 08-3178-5559

ใบเสร๊จ/บิล/ฟอร์มต่อเนื่อง Bill ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งงาน ทั้งแบบกระดาษต่อเนื่อง และแบบเข้าเล่มทากาวหัวกระดาษ กระดาษพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อความ หัวจดหมาย Letter Heads สำหรับเขียนหรือพิมพ์ทับ สำหรับพิมพ์ด้วยพริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ แบบหัวกดทับ แบบสอดคาร์บอนสีดำ แบบเคมีในตัว สามารถพิมพ์ติดต่อเนื่องกันจากชั้นบนสู่ชั้นล่างได้เอง มี 5 สี ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง

    การ แยกชั้นเอกสารอาจใช้กระดาษสีที่ต่างกันในการแยกชั้นหรืออาจใช้สีหมึกพิมพ์ ที่ต่างกันในการแยกชั้นก็ได้ ระบบออฟเซท 1-4 สี หรือตามต้องการ ใบฏีกา กฐิน ผ้าป่า การ์ดบวช การ์เชิญ

  • Notepad/LetterHeads/Indentity
  • กระดาษก้อน หัวจดหมาย Letter Heads
  • กระดาษเอกสาร ฟอร์ม ซองจดหมาย ในสำนักงาน
  • กระดาษโน๊ต พิมพ์ Logo ต่างๆใส่แจกเป็นของชำร่วยได้
  • ขนาดมาตรฐาน 3.5 x 3.5 นิ้ว และ 3.5 x 3.5 นิ้ว
  • สมุดฉีกพิมพ์ Logo ต่างๆ ขนาด A5, A6 พร้อมเข้าเล่ม พร้อมพิมพ์ ออฟเซ๊ต 1-4 สี
  • กระดาษหัวจดหมายขนาด A4 พร้อมบริการเข้าเล่ม
  • หัวจดหมาย 1-4 สี ราคาพิเศษ
  • กระดาษปอนด์เนื้อดี 70-80 แกรม

    หรือกระดาษลายพิเศษ กระดาษรีไซเคิล งานเอกสารภายในต่างๆ bill ฟอร์มต่อเนื่อง

 

billฟอร์มต่อเนื่องฟอร์มต่อเนื่องซองจดหมายหัวจดหมายซองจดหมายซองเอกสารซองเอกสาร