ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 096-519-4645:: 08-3178-5559

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ฉลาก (Labels)

เรารับพิมพ์ กล่องสินค้า บรรจุภัณฑ์ ออกแบบกล่องสินค้า

กล่องกระดาษอาร์ต ลูกฟูก ฉลากหลายรูปแบบ พิมพ์กล่องออฟเซ็ท บรรจุภัณฑ์ และออกแบบกล่องสินค้าสวยงาม ทั้งดีไซด์ และรูปลักษณ์ พิมพ์ฉลากกระป๋องผลไม้ พิมพ์ฉลากกระป๋องปลา พิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์รูปแบบต่าง ๆ พิมพ์กล่องกระดาษต่างๆ(Paper Boxes) กระดาษอาร์ต ลูกฟูก พิมพ์ถุงกระดาษ (Paper Bags) พิมพ์ลาย หรือโลโก้ กระดาษรีไซเคิลหรือกระดาษอาร์ต ทั้ง มัน และด้าน