ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 096-519-4645:: 08-3178-5559

โบร์ชัวร์ Brochure

โบร์ชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว

แผ่นพับหรือโบรชัวร์ ใบปลิว เป็นเอกสารแนะนำสินค้าหรือบริการที่ได้ผลดี สามารถเผยแพร่ได้ง่าย ทั้งโดยตรง โดยทางไปรษณีย์ วางไว้ตามเคาน์เตอร์ หรือจุดขายต่างๆ

กระดาษที่ใช้
  • กระดาษ ปอนด์ 60 - 100 แกรม ในกรณี เน้นประหยัด กระดาษปอนด์ที่บางที่สุด พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ได้โดยยังดูไม่ทะลุ จะเป็นกระดาษปอนด์ 70 แกรม
  • กระดาษอาร์ทมัน 85 - 160 แกรม โดยกระดาษอาร์ทมัน 85 แกรม ยังสามารถที่จะทำการพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2ด้าน ได
  • กระดาษการ์ดขาว , กระดาษปก , กระดาษนอก , กระดาษแฟนซี ,กระดาษชนิดอื่นๆ
ขนาดงานพิมพ์ โบร์ชัวร์
  • โบว์ชัวร์ขนาด A3 พิมพ์ 4 สี 1หรือ 2 หน้า ขนาดสำเร็จ (ซม.) 29.7 x 42.0 พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี จำนวนด้านการพิมพ์ 1-2 ด้าน กระดาษ อาร์ตมันหรือด้าน 100-160 แกรม (แล้วแต่ลูกค้า)
  • โบว์ชัวร์ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 1หรือ 2 หน้า ขนาดสำเร็จ (ซม.) 21.0x29.7 พิมพ์ ออฟเซ็ท 4 สีจำนวนด้านการพิมพ์ 1-2 ด้าน กระดาษอาร์ตมันหรือด้าน 100-160 แกรม (แล้วแต่ลูกค้า)
  • โบว์ชัวร์ขนาด A4 พิมพ์ 4 สี 1หรือ 2 หน้า ขนาดสำเร็จ (ซม.) 21.0x29.7 พิมพ์ ออฟเซ็ท 4 สี จำนวนด้านการพิมพ์ 1-2 ด้าน กระดาษอาร์ตมันหรือด้าน 100-160 แกรม (แล้วแต่ลูกค้า)

โบว์ชัวร์โบว์ชัวร์โบว์ชัวร์ขนาด A3โบว์ชัวร์ขนาด A3แผ่นพับแผ่นพับbrochure-13brochure-10brochure-11brochure-5brochure-14brochure-6