ติดต่อโรงพิมพ์  Mobile:: 096-519-4645:: 08-3178-5559

สมุดฉีกกระดาษก้อนกระดาษก้อน
กระดาษก้อน สมุดโน๊ต (notepad) Notepad/LetterHeads/Indentityสมุดโน๊ต
กระดาษก้อน หัวจดหมาย กระดาษ เอกสาร ฟอร์ม ซองจดหมาย ในสำนักงาน

  • กระดาษโน๊ต พิมพ์ Logo ต่างๆใส่แจกเป็นของชำร่วยได้
  • ขนาดมาตรฐาน 3.5 x 3.5 นิ้ว และ 3.5 x 3.5 นิ้ว
  • สมุดฉีกพิมพ์ Logo ต่างๆ ขนาด A5, A6 พร้อมเข้าเล่ม
  • พร้อมพิมพ์ ออฟเซ๊ต 1-4 สี
  • กระดาษหัวจดหมายขนาด A4 พร้อมบริการเข้าเล่ม
  • หัวจดหมาย 1-4 สี ราคาพิเศษ
  • กระดาษปอนด์เนื้อดี 70-80 แกรม
  • หรือกระดาษลายพิเศษ กระดาษรีไซเคิล
  • งานเอกสารภายในต่างๆ

อาจมีเทคนิคหลังพิมพ์เพี่มความสวยงานและหน้าสนใจ เช่น เดินทอง (Hot Stamp), ปั๊มนูน (Embossing), ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้กระดาษก้อน กระดาษโน๊ต